ΣΥΜ.Π.ΑΝ- Συμμαχία Παλλημνιακής Ανάπτυξης Τώρα: Ψηφίστηκε Υποψήφια Δήμαρχος η Χαριτίνη Φωτοπούλου