Συμμετοχή του Υφυπουργείου Μακεδονίας και Θράκης στην Ημερίδα Βιώσιμου Τουρισμού Πρεσπών