Συμμετοχή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Δήμου Ν. Προποντίδας στην Εκδήλωση “JobDay 45+ ”