Συμμαχία Ν. Αιγαίου: Δελτίο τύπου για την αναπτυξιακή της ΠΝΑΙ