Συμφώνησαν οι 13 ΚΑΕ, αρχίζουν τα playoffs το Σάββατο