Συμφέρουσα από κάθε άποψη η επαναλειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο