Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων: Η τρομοκρατία της Μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα περάσει