Σύλλογος Εκπ/κών ΠΕ Καρδίτσας Νικόλαος Πλαστήρας: Ψήφισμα Συμπαράστασης στους Υγειονομικούς σε Αναστολή