Συλλήψεις στη Χαλκίδα για κατοχή & καλλιέργεια ναρκωτικών