Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης “ O AIMΙΛΙΑΝΟΣ” – (ονόματα)