Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μακρυμάλλης