Συγκλονιστική ΓΕΝΟΠ στην,Ιδιωτών,Βουλή: Μας αντιγράφετε! Κάνετε τη ΔΕΗ “Συνεταιρισμό” μας! Θαυμάζουμε τον Ηγεμόνα Κ.Μητσοτάκη! Δόξα στη, και “Ντορική”, Δεξιά ΔΕΗ!