Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του συλλόγου εργαζομένων στο Νοσοκομείο Πρέβεζας

Προέλευση