Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το νέο φορολογικό σύστημα διοργανώνει το Σωματείο Εστίασης Κοζάνης ‘Ερμής’