Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου, στους Γρεβενιώτες αθλητές Μίλτο Τεντόγλου και Ελένη Κουτσαλιάρη