"Συγχαρητήρια" γραφειοκράτες χαρτογιακάδες των Βρυξελλών ... Αν και δε νομίζω να ξυπνήσατε από το κώμα της δήθεν ευδαιμονίας σας.