Συγχαρητήρια ανακοίνωση του Γενικού Λυκείου Παραβόλας