Σβίγκου: Έφυγες τόσο άδικα και απάνθρωπα και τόσο μόνος σου