ΣΒΑΚ: Μια μεγάλη αλλαγή για την Κοζάνη αλλά μικρή η συμμετοχή των πολιτών