Στρεσογόνα γεγονότα της ζωής όπως μια απόλυση ή ένα διαζύγιο, γερνούν τον εγκέφαλο κατά 4 χρόνια και προκαλούν ακόμη και άνοια