ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ