Στρατηγικής σημασίας συνεργασία για τις εξαγωγές της Πελοποννήσου