ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΒΑΙΟΥ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ