Στον εισαγγελέα η Πολ.Προστασία για το ”κορωνοκάμπινγκ στην Επανομή”