Στο Βόλο ο Γ. Βαλιάκας και οι Ιδανικοί στις 13 Δεκεμβρίου