''Στο βασίλειο'' της Κρανιάς Πρέβεζας....Στοιχεία και βίντεο για το όμορφο και ιστορικό χωριό...!