Στο ΚΕΠ Λιβαδειάς λειτουργεί γραφείο ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών