Στο Δημ. Σχ. Μ. Μοναστηρίου αθλητές του "Εν Σώματι Υγεί"