Στο 0,1% ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ελλάδα τον Αύγουστο