Στις ΗΠΑ ετοιμάζεται μια μεγάλων διαστάσεων έκθεση κατά των εκτρώσεων