Στις Αζόρες ο Δήμος Σερρών και το 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών