Στις 24 Αυγούστου ανοίγει η ειδική πλατφόρμα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα