Στις 17 Απριλίου η Γ' Πανελλαδική Συνάντηση Καλλιτεχνικών Σχολείων (photo)