Στήριξη στους Συλλόγους Γονέων Ικαρίας από τον Βύρωνα