Στην Τουρκία ήδη θεραπεύουν τους πάσχοντες από κορωνοϊό με το Favipiravir!