Στην Θεσσαλονίκη προτείνεται ένα νέο πρότυπο ονοματοδοσίας οδών της πόλεως. Του Όμηρου Ταχμαζίδη

Προέλευση