Στην τελική ευθεία η κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας της Σπιναλόγκας στον κατάλογο μνημείων της UNESCO