Στην πόλη Mount Vernon στην Αμερική τον τελευταίο μήνα τρία άτομα ανέφεραν ότι είδαν έναν εξωγήινο!