ΣΤΗΝ ΛΕΓΟΜΕΝΗ «ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ MEDIA» ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΤΑΙ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ