Στην Κοζάνη ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης για όλα τα σοβαρά θέματα της Αναπηρίας