Στην Ιαπωνία, το νερό της βροχής φυλάσσεται για να καθαρίζονται οι δρόμοι!