Στην επόμενη Ολομέλεια το σχέδιο για ληξιπρόθεσμες οφειλές