Στην Αθήνα για νοσηλεία ο πρώην Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος