Στην Αλεξανδρούπολη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος