Στη Βόρεια Ιρλανδία οι καθολικοί είναι πλέον περισσότεροι από τους προτεστάντες