Στη Μακεδονική Γη (εκεί όπου γεννήθηκε) επέστρεψε ο Ήρωας Διοικητής της 33ης Μοίρας Καταδρομών Ταγματάρχης Γεώργιος Κατσάνης