Στη Χρύσαφα είδαμε ένα από τα πιο όμορφα πρόσωπα της Φιλοξενίας