Στη φυλακή για τα "μαύρα ταμεία" της Siemens Μαυρίδης, Σκαρπέλης και Καραβέλλα