Στέλλα Γρύλλου : Μια αρχιτέκτων στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Σάμου