Σταυρικά σύμβολα καταστρέφονται σε σπίτια στην Τραπεζούντα

Προέλευση